വിക്കിപാഠശാല:യന്ത്രം/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
Gtk-dialog-info.svg യന്ത്രങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.

Requests for the bot flag should be made on this page.

Please copy the format below and complete the Bot request in the corresponding request section.
No need to sign. The signature will appear automatically.

{{subst:BotFlag
|botname = <Your bot name here>
|operator = <Your name here>
|framework = <software/framework used>
|purpose = <What is the bot doing in general and what is the bot's purpose in ml wiki>
|remarks = <Any other comments that You may want to make>
}}

അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി നിലവിലുള്ള അപേക്ഷകള്‍ (New bot requests)[തിരുത്തുക]

  • Current requests for approval. Please add new requests here at the top of this section.
  • യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഇവിടെ കാണാം:

MkBot[തിരുത്തുക]

Yes check.svg ചെയ്തു--Kiran Gopi(സംവാദം) 17:32, 26 നവംബർ 2013 (UTC)

UltraBot[തിരുത്തുക]

  • Operator :Junaidpv
  • Purpose :തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് യാന്ത്രികമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ
  • Framework :python/pywikipedia
  • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
  • Remarks :

-- ജുനൈദ്(സംവാദം) 05:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

Nuvola apps filetypes.svg ചർച്ച[തിരുത്തുക]

Nuvola apps korganizer.png തീരുമാനം[തിരുത്തുക]

Yes check.svg യന്ത്രപദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട്--Jyothis(സംവാദം) 14:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)