ഫലകം:പ്രധാനതാൾ/തലഭാഗം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിപാഠശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം!

വിക്കിമീഡിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ്‌ വിക്കിപാഠശാല. ഇവിടം സ്വതന്ത്രവും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു വച്ചതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പണിശാലയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭയാണ് ഈ പാഠശാലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു് ആദ്യമായി വേണ്ടത്. അതു കൊണ്ടു് ഒട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ തുടങ്ങിയാലും. വിക്കിപാഠശാല ഒരു സമൂഹമാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപാഠശാലയിൽ 13 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലുമായി 96 താളുകളും ഉണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിനെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താഴെ വലതു വശത്തുള്ള സമൂഹത്തിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് താഴെ ഇടതു വശത്തുള്ള പാഠശാലയിലേയ്ക്കു നേരിട്ടു പ്രവേശിയ്ക്കാം. എന്തു സഹായം വേണമെങ്കിലും, ദയവായി ഇവിടെ ഞെക്കുക.

വിക്കിപാഠശാലയെക്കുറിച്ച് | പഞ്ചായത്ത് | നയങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും | സഹായം | മറ്റു ഭാഷകളിൽ
ചുറ്റിത്തിരിയുക: വിഷയക്രമത്തിൽ | അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഫലകം:പ്രധാനതാൾ/തലഭാഗം&oldid=15477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്