സംവാദം:പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/രചയിതാക്കൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ജുനൈദ്, ഈ താൾ ആവശ്യമാണോ? നയങ്ങൾക്കെതിരല്ലെ ഇത്??--Atjesse(സംവാദം) 13:49, 17 നവംബർ 2010 (UTC)

അത് വിക്കിപീഡിയയിലല്ലേ, പാഠശാലയിൽ ഇത് അനുവദനീയമാണ്. ഉദാഹരണം: en:Haskell/Authors --ജുനൈദ്(സംവാദം) 08:56, 20 നവംബർ 2010 (UTC)