സംവാദം:നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് തുടങ്ങി വക്കുന്നു. പതുക്കെ തീർക്കാം.--Rameshng(സംവാദം) 12:51, 7 ജൂൺ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]

നെറ്റ്വർകിംഗ് -->നെറ്റ്‌വർകിംഗ്--Atjesse(സംവാദം) 03:57, 8 ജൂൺ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം?--Rameshng(സംവാദം) 04:07, 8 ജൂൺ 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]