നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

Preface[തിരുത്തുക]

This book is about electrical communication networks, both digital and analog. It will be an accompaniment to the Communication Systems book, but will focus more on real-world implementation and less on mathematical theory.

This book has just been created and is in need of help. This is a wiki, so you can help edit it.

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

വിവിധതരം നെറ്റ്വർക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

അനലോഗ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

Digital Networks[തിരുത്തുക]

Hybrid Networks[തിരുത്തുക]

റൂട്ടിങും പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങും[തിരുത്തുക]

Internet Protocols[തിരുത്തുക]

Advanced Channels[തിരുത്തുക]

  • Multipathing
  • Fading Channels

Resources[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്&oldid=9768" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്