സംവാദം:എച്ച് റ്റി എം എൽ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഇതു ഒരു ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആണ്. ഒരു ലേഖനം അല്ല.

ഇതു ഒരു ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആണ്. ഒരു ലേഖനം അല്ല. Santhoshv(സംവാദം) 06:04, 1 ജൂൺ 2009 (UTC)

ശരിയാണ്. ഈ ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ താങ്കൾക്കും സഹായിക്കാവുന്നതാണ് --Sadik Khalid(സംവാദം) 17:17, 2 ജൂൺ 2009 (UTC)
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സംവാദം:എച്ച്_റ്റി_എം_എൽ&oldid=7024" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്