എച്ച് റ്റി എം എൽ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
എച്ച് റ്റി എം എൽ എന്ന ഈ പുസ്തകം അപൂർണ്ണമാണ്. താങ്കൾക്ക് ഈ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ തുടങ്ങുക!


ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു പേജിലെ വിവരങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നത്‌ ബ്രൌസറിനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഷയാണ്‌ എച്‌ ടി എം എൽ.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=എച്ച്_റ്റി_എം_എൽ&oldid=14632" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്