ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് എന്ന ഈ പുസ്തകം അപൂർണ്ണമാണ്. താങ്കൾക്ക് ഈ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ തുടങ്ങുക!


"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഷെൽ_പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്&oldid=14598" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്