ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകJunaidpv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 05:03, 6 നവംബർ 2010 Junaidpv എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്നതിലേക്ക്, Jyothis സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു. http://ml.wikibooks.org/wiki/?diff=7822&oldid=7819)
  • 00:56, 10 ഒക്ടോബർ 2009 Junaidpv എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Jyothis സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Voted as an admin on 10th Oct, 2009 http://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%A0%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B2%3A%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0)
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/Junaidpv" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്