പാചകപുസ്തകസം‌വാദം:സേമിയാ പായസം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

സേമിയോ പായസം എന്നല്ല , സേമിയാ പായസം എന്നാണ് പറയുന്നത് :) --Vibitha vijay(സംവാദം) 09:42, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)

Yes check.svg ചെയ്തു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 07:19, 28 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)