പാചകപുസ്തകം:അട

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

അട ആവശ്യ സാധനങ്ങള് എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അടുപ്പില് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാ൯ ശ്രമിക്കുക സിനോജ് മാത്യു

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=പാചകപുസ്തകം:അട&oldid=16825" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്