ഗ്നു+ലിനക്സ്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്നു+ലിനക്സ് എന്ന ഈ പുസ്തകം അപൂർണ്ണമാണ്. താങ്കൾക്ക് ഈ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ തുടങ്ങുക!ഗ്നു+ലിനക്സ്


ഉള്ളടക്കം

സാങ്കേതികം


ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ കൂടി കാണൂ.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഗ്നു%2Bലിനക്സ്&oldid=17051" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്