ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jusjih

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

I'm sorry presently I do not have access to internet frequently, and thats why I am inactive. But hopefully I will be back to wiki by the month of May. And as far as I know, we do not have any local policies regarding removal of admin/ if he is inactive for a long time (actually I am working on local policies for this project presently)--Atjesse(സംവാദം) 13:32, 21 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

As you can see, the project development is happening in slow phase, and once there were no administrators in this project thats why I volunterily took up this post. And though some showed interest in the project, it did not last long because of their time limitations. I still remain as a bureaucrat for the project not go orphan. Removing me will only take project back to that state. --Atjesse(സംവാദം) 12:24, 28 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
As long as you are somewhat active, you may remain an administrator. I was once a bureaucrat on Chinese Wikisource, but when the only other bureaucrat was removed for long inactivity, I voluntarily resigned so Chinese Wikisource has no more bureaucrat, without ever going orphan. Therefore, please explain why you would like to remain the only bureaucrat by saying: "I still remain as a bureaucrat for the project not go orphan. Removing me will only take project back to that state."--Jusjih(സംവാദം) 13:53, 28 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
Jusjih, appreciate your concern, but mlwiki community does not have a policy or practice to remove admins/crats for inactivity. Wikibooks is unlike other projects, and it cannot be expected to explode with growth. Thanks --Jyothis(സംവാദം) 01:19, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
Many small wikis also lack policies and practices to remove admins/crats for inactivity, but voluntarily quitting the bureaucrat flag is still possible at m:Steward requests/Permissions#Removal of access. That page also explains that the global way to remove others' flags is to get local consensus first, then report there. No one saying anything means no objection. Having bureaucrats or not does not matter with the growth. Chinese Wikisource does grow without bureaucrats. Finally and importantly, having inactive bureaucrat for long time may also breach security should someone cracks any password. Thanks.--Jusjih(സംവാദം) 10:32, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
Jusjih, I used to be a fellow crat here, up until I resigned all my bits except the steward bit (Yes, I am your fellow steward, if you havent noticed :-) ) from wmf projects due to an extreme busy life. If it makes you happy, I will take that bit on again. mlwiki community is fairly active and will deal with any such situation you are worried about. As it has done in the past, mlwiki community will decide weather to grant or revoke the bits as needed. Thanks. --Jyothis(സംവാദം) 19:04, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
As long as at least a bureaucrat is active, I will not bother. Please also read m:Requests_for_comment/Minimum_voting_requirements#Bureaucrat. Since you are also a steward, I suppose that you know that administrator and bureaucrat flags mean responsibility, not honor.--Jusjih(സംവാദം) 21:26, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
Yes, I am aware of that Jusjih. that is one of the reason I gave it up when I became too busy IRL last year. I will assume that role again if community wants me to at some point. --Jyothis(സംവാദം) 02:28, 3 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ലേക്ക് സ്വാഗതം[തിരുത്തുക]

If you are not able to read the below message, please click here for the English version


നമസ്കാരം! Jusjih

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013, ഡിസംബർ 21, 22, 23 തീയ്യതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

പതിനാലോളം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിക്കിമീഡിയ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം, വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം, വിക്കിയുവസംഗമം, ഭിന്നശേഷി ഉപയോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം, തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനും, വിക്കി ജലയാത്ര എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

2013 ഡിസംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ ആലപ്പുഴയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി MkBot(സംവാദം) 15:24, 26 നവംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]