സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ഉദാഹരണങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

പ്രായോഗിക മേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

നിർമ്മിത ബുദ്ധി[തിരുത്തുക]

 • ഓപൺകോഗ്
 • എഫോർജ്.നെറ്റ്
 • ഓപൺസിവി
 • റോബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (റോസ്)
 • ട്രെക്സ്

കാഡ്[തിരുത്തുക]

ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ഓട്ടോമേഷൻ[തിരുത്തുക]

കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ[തിരുത്തുക]

 • ബ്ലെൻഡർ
 • സിംപൈ

സാമ്പത്തികം[തിരുത്തുക]

 • ആഡംപിയർ
 • ബിറ്റ്കോയിൻ
 • ബോണിറ്റ ഓപൺ സൊലൂഷൻ
 • ബൂക്കൈറ്റ്
 • കോംപെയർ
 • ഡോലിബാർ
 • ഇബേസ്
 • ഗ്നുക്യാഷ്
 • ഗ്രിസ്ബി
 • ഹോംബാങ്ക്
 • ജെഫിൻ
 • ജെഫയർ
 • ജെഗ്നാഷ്
 • ജെക്വാണ്ട്ലിബ്
 • കെമൈമണി
 • ലെഡ്ജർഎസ്എംബി
 • മിഡിയാൻലിബ്
 • മിഫോസ്
 • ഒക്റ്റോപസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്യൂട്ട്
 • ഓപൺ ബ്രാവോ
 • ഓപൺഇആർപി
 • OrangeHRM
 • Postbooks
 • QuickFIX
 • QuickFIX/J
 • ReOS
 • SQL Ledger
 • SugarCRM
 • Tryton
 • TurboCASH
 • vtiger CRM
 • WebERP

സമന്വിത ഗ്രന്ഥശാല വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഗണിതശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

അവലംബ കൈകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ബയോഇർഫോമാറ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

കെമിഇൻഫോമാറ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്[തിരുത്തുക]

മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചിത്ര കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

മോളികുലാർ ഡൈനാമിക്സ്[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാ ദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

നാനോടെക്നോളജി[തിരുത്തുക]

പ്ലോട്ടിംഗ്[തിരുത്തുക]

സഹായക സാങ്കേതികവിദ്യ[തിരുത്തുക]

സംസാര സാങ്കേതികവിദ്യ[തിരുത്തുക]

മറ്റുള്ള സഹായക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ സൂക്ഷിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും[തിരുത്തുക]

ബാക്ക് അപ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാബേസ് കൈകാര്യ വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ മൈനിംഗ്[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ ചിത്രീകരണ ഘടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് വിഭജക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ[തിരുത്തുക]

വാണിജ്യ തിരച്ചിൽ യന്ത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇടിഎൽ (എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ലോഡ്)[തിരുത്തുക]

ഫയൽ ആർക്കൈവിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫയൽ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

നെറ്റ് വർക്കിംഗും ഇന്റർനെറ്റും[തിരുത്തുക]

പരസ്യം[തിരുത്തുക]

വാർത്താവിനിമയം[തിരുത്തുക]

ഇമെയിൽ[തിരുത്തുക]

രേഖാ കൈമാറ്റം[തിരുത്തുക]

ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിംഗ്[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

ഐആർസി ക്ലൈന്റുകൾ[തിരുത്തുക]

മിഡിൽവെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ആർഎസ്എസ് റീഡേഴ്സ്[തിരുത്തുക]

പിടുപി കൈമാറ്റം[തിരുത്തുക]

പോർട്ടൽ സെർവർ[തിരുത്തുക]

റിമോട്ട് ആക്സസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്[തിരുത്തുക]

റൗട്ടിംഗ് ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

വെബ് ഗമനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

വെബ്കാം[തിരുത്തുക]

വെബ് ഗ്രബർ[തിരുത്തുക]

വെബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്[തിരുത്തുക]

മറ്റു നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസപരം[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസ സ്യൂട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

ഭൂമിശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

പഠിക്കാനുള്ള പിന്തുണ[തിരുത്തുക]

ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ടൈപ്പിംഗ്[തിരുത്തുക]

മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫയൽ മാനേജർ[തിരുത്തുക]

ദൈവശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഖുർആൻ പഠനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

ബൈബിൾ പഠനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

കളികൾ[തിരുത്തുക]

എമുലേറ്റർ[തിരുത്തുക]

വംശപരമ്പരാ പഠനം[തിരുത്തുക]

ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്[തിരുത്തുക]

പണിയിട പരിസ്ഥിതികൾ[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

ജാലകസംവിധാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജാലകീകരണ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രൂപ്പ് വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉള്ളടക്ക കൈകാര്യ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കി ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

മൾട്ടിമീഡിയ[തിരുത്തുക]

ദ്വിമാന ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ത്രിമാന ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഫ്ലാഷ് ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ശബ്ദ കൈകാര്യസംവിധാനം[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

സിഡി എഴുതൽ ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

ചിത്രശാലകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രാഫിക്സ്[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

ചിത്രദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

മൾട്ടിമീഡിയ കൊഡെക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

റേഡിയോ[തിരുത്തുക]

ടെലിവിഷൻ[തിരുത്തുക]

ചലച്ചിത്ര തിരുത്തൽ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

ചലച്ചിത്ര ദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു മീഡിയ പാക്കേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Maincat

എമുലേഷനും വിർച്യുലൈസേഷനും.[തിരുത്തുക]

രഹസ്യവാക്ക് കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യ വിവര കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷാ പിന്തുണ[തിരുത്തുക]

തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൽ[തിരുത്തുക]

കോഡ് ഉൽപാദകർ[തിരുത്തുക]

ക്രമീകരണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

തെറ്റു തിരുത്തൽ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

സമന്വിത വികസന പരിസ്ഥിതികൾ[തിരുത്തുക]

പതിപ്പ് നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

ടൈപ്പ് ക്രമീകരണ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

സ്ക്രീൻ സേവറുകൾ[തിരുത്തുക]

സുരക്ഷ[തിരുത്തുക]

ആന്റിവൈറസ്[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ നഷ്ടം തടയൽ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഫോറെൻസിക്സ്[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് മായ്ക്കൽ[തിരുത്തുക]

എൻക്രിപ്ഷൻ[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ[തിരുത്തുക]

അഗ്നിമതിൽ[തിരുത്തുക]

നെറ്റ് വർക്കിംഗും സുരക്ഷാ മോണിറ്ററിംഗ്[തിരുത്തുക]

സുരക്ഷാ ഷെൽ (എസ്എസ്എച്ച്)[തിരുത്തുക]