സുറിയാനി ഭാഷ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

സിറിയക്(സുറിയാനി) ഭാഷ[തിരുത്തുക]

സുറിയാനി ഭാഷയിൽ 22 അക്ഷരങ്ങളും 5പുള്ളികളും ഉണ്ട്:

അക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ܐ,ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܜ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܤ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

പുള്ളികൾ[തിരുത്തുക]

ܐܱ ܒܴ ܓܷ ܕܻ ܗܾ ܵ݀ܽഅ,ഒ,എ,ഇ,ഉ ഇവ അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലൊ തഴെയൊ ഇടുന്നു.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സുറിയാനി_ഭാഷ&oldid=9715" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്