സംവാദം:ഈസോപ്പ് കഥകൾ/ഉറുമ്പും പ്രാവും

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

യ്യോ.. ആരേലും ഈ കഥ ഒന്ന് വായിക്കണേ....--Atjesse(സംവാദം) 10:44, 30 ജനുവരി 2009 (UTC)


ഇത്തരം കഥ മതിയോ? ഇവ കുട്ടികൾക്ക് യോജിച്ചതാണ്. വിക്കിപീഡിയ മുതിർന്നവരല്ലേ ,കൂടുതലും വായിക്കുന്നത്? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Ashokantv (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 01:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2007