വിക്കിപാഠശാല:യന്ത്രങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപാഠശാലയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ നടത്താനായി സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതോ ആയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യന്ത്രങ്ങള്‍ അഥവാ ബോട്ടുകള്‍. അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തല്‍, മറുഭാഷാകണ്ണികള്‍ നല്‍കല്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി യന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം[തിരുത്തുക]

പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിക്കിപാഠശാല യന്ത്രമാണ്‌ പൈവിക്കിപീഡിയ. വിക്കിപാഠശാലയിലും ഇതര മീഡിയാവിക്കി സം‌രംഭങ്ങളിലും ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് യാന്ത്രികമായി തിരുത്തലുകള്‍ നടത്താം. ഇവിടെ ഞെക്കി പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌. പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠാവലി വിക്കി സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഉണ്ട്.