രൂപകം (അലങ്കാരം)

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ലക്ഷണം: അവർണ്ണ്യത്തോടു വർണ്ണ്യത്തിനഭേദം ചൊല്ക രൂപകം

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=രൂപകം_(അലങ്കാരം)&oldid=9808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്