മേഘദൂതം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

കാളിദാസന്റെ പ്രസിദ്ധ കൃതിയാണ് മേഘദൂതം. ദൂരെ അളകയിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രണയിനിക്ക് ഒരു യക്ഷൻ മേഘം വഴി സന്ദേശമയക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്

  1. പൂർവ്വമേഘം
  2. ഉത്തരമേഘം
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=മേഘദൂതം&oldid=17357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്