ഫലകം:PD-India

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
Public domain
ഈ ചിത്രം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്‌. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പകർപ്പവകാശ നിയമമനുസരിച്ച്, എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ആദ്യപ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന തീയതി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അറുപതു വർഷത്തിനു ശേഷം തനിയേ പൊതുസഞ്ചയത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും.
(ഉദാ: 01-ജനുവരി-1960-നു മുൻപുള്ളവ ഈ വർഷം അതായത് 2020-ൽ ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും)
Flag of India.svg
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഫലകം:PD-India&oldid=7057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്