ഫലകം:GFDL-self

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
GFDL

ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ/ചിത്രത്തിന്റെ ഉടമയായ ഞാൻ, ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, ഗ്നു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണീകരണ അനുമതി പതിപ്പ് 1.2 (അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകൾ)പ്രകാരം, ഇതു പകർത്തുവാനും, വിതരണം ചെയ്യുവാനും, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും, ഇതിനാൽ അനുവാദം തന്നുകൊള്ളുന്നു.
ബാധ്യതാ നിരാകരണ രേഖയ്ക്കു വിധേയം.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഫലകം:GFDL-self&oldid=7050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്