ഫലകം:വിഷയം ഭാഗങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
ഉപവിഷയങ്ങൾ
Chart organisation.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
Nuvola filesystems services.svg
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
Printer.svg
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
Noia 64 apps acroread.png
Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
  • books-info - ഈ വിഷയത്തിലെ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. പൂർത്തിയായ, ഭാഗീകമായി മാത്രം പൂർത്തിയായ, അപൂർണ്ണമായ തുടങ്ങിയ പുസ്തങ്ങളെ ലിസ്റ്റ്.
  • subsections - ഉപവിഷയങ്ങൾ
  • featured-books - തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ
  • print-ready-books - പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ
  • pdf-books - പി.ഡി.എഫ്. ആയി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവ.
  • border-color - അരികിന്റെ നിറം
  • bg-color - പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ നിറം.
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഫലകം:വിഷയം_ഭാഗങ്ങൾ&oldid=7412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്