അവശ്യ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:ഐ.ആര്‍.സി.‏‎ (58 കണ്ണികൾ)
 2. വിക്കിപാഠശാല:ബാബേൽ‏‎ (35 കണ്ണികൾ)
 3. വർഗ്ഗം:ബാബേൽ - ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷയനുസരിച്ച്‏‎ (35 കണ്ണികൾ)
 4. വിക്കിപാഠശാല:Babel‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 5. വർഗ്ഗം:Users by language‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 6. ഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 7. വിഷയം:പ്രകൃതിശാസ്ത്രം‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 8. Cascading Style Sheets‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 9. സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:User ml-0‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 11. കേരളം‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 12. പലവക‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Book other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Category other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Help other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:IP-talk‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:IP-user other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:If pagename multi‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Main talk category other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Main talk other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Namespace detect showall‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Pgn‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Portal other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Talkspace detect‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:User other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Wikipedia other‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 27. Copyright‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 28. Public domain‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 29. WP:GFDL‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 30. ഇന്ത്യ‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 31. ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 32. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/Q&A‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 33. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/Todo‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 34. മലയാളം വിക്കിപാഠശാല‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 35. വിക്കിപാഠശാല:Humanities and arts department‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 36. വിക്കിപാഠശാല:ഭാഷാചരിത്രം പുസ്തകശാല‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 37. Mediazilla‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 38. Using Wikibooks‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 39. Wikibooks Community‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 40. കവിത‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 41. നരവംശശാസ്ത്രം‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 42. ഭൂമിശാസ്ത്രം‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 43. മറ്റുള്ളവ‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 44. വിക്കി ജൂനിയർ‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 45. വിക്കിപാഠശാല:Be bold‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 46. വിക്കിപാഠശാല:Computing department‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 47. വിക്കിപാഠശാല:Natural sciences department‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 48. വിക്കിപാഠശാല:Social sciences department‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 49. വിക്കിപാഠശാല:Special groups department‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 50. വിക്കിപാഠശാല:ചരിത്ര പുസ്തകശാല‏‎ (4 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്