ദൃഷ്ടാന്തം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ലക്ഷണം : ദൃഷ്ടാന്തമതിനെബ്ബിംബ- പ്രതിബിംബങ്ങളാക്കുകിൽ. ഉദാഹരണം ; കീർത്തിശാലി ഭവാൻതന്നെ കാന്തിശാലി സുധാംശുതാൻ.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ദൃഷ്ടാന്തം&oldid=9764" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്