ഡെബിയൻ/പോർട്ടുകൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
Debian GNU/Linux ports timeline.

സ്ഥിരതയുള്ളവ[തിരുത്തുക]

നിലവിലെ സ്ഥിരതയുള്ള പതിപ്പിൽ പ്രതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോർട്ടുകൾ:

and as a "technology preview":

 • kfreebsd-i386:
 • kfreebsd-amd64:

സ്ഥിരതയില്ലാത്തവ[തിരുത്തുക]

 • hurd-i386: GNU Hurd കെർണൽ x86നു വേണ്ടിയുള്ള
 • armhf
 • s390x:

http://www.debian-ports.org പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനൗദ്യോഗിക പോർട്ടുകൾ

 • alpha:
 • hppa:
 • m68k:
 • ppc64:
 • powerpcspe:
 • sh4:
 • sparc64
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഡെബിയൻ/പോർട്ടുകൾ&oldid=14471" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്