ഗിറ്റ്/ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഗിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ ചേർക്കാൻ git-add എന്ന കോഡാണുപയോഗിക്കുന്നതു്.

$ git add filename.txt

ഡയറക്ടറിയിലെ എല്ലാ ഫയലുകളും ചേർക്കാൻ

$ git add *
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഗിറ്റ്/ഫയലുകൾ_ചേർക്കാൻ&oldid=14630" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്