ഗിറ്റ്/ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ലിനക്സിൽ[തിരുത്തുക]

ഡെബിയൻ അധിഷ്ഠിത വിതരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉബുണ്ടുവിന്റെ പി.പി.ഏ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്നും ഗിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണു് കമാന്റ്‌ലൈൻ മുഖാന്തരം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ

 $ sudo apt-get install git

RPM- അധിഷ്ഠിത വിതരണങ്ങൾ (.rpm)[തിരുത്തുക]

യം ഉപയോഗിച്ച് ഗിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

$ sudo yum install git-core

ജെന്റൂ[തിരുത്തുക]

$ emerge --ask --verbose dev-vcs/git

ആർച്ച്[തിരുത്തുക]

പാൿമാൻ ഉപയോഗിച്ച്:

$ pacman -S git

ഫ്രീ ബി.എസ്.ഡി[തിരുത്തുക]

$ cd /usr/ports/devel/git
$ make install

ഓപൺ ബി.എസ്.ഡി.[തിരുത്തുക]

$ pkg_add git

സൊളാരിസ്[തിരുത്തുക]

$ pkg install developer/versioning/git

മാക്കിൽ[തിരുത്തുക]

ഒരു ഗ്രഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളർ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മാൿപോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച്

$ sudo port install git-core

വിൻഡോസ്[തിരുത്തുക]

ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കും

മുൻപ് തന്നെ ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ[തിരുത്തുക]

പുതിയ പതിപ്പിനായി:

git clone https://github.com/git/git.git

ഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലൈന്റുകൾ[തിരുത്തുക]

ലിനക്സ്[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഗിറ്റ്/ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ&oldid=14628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്