പാചകപുസ്തകം:കുട്ടനാടൻ മീൻ കറികൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
(കുട്ടനാടൻ മീൻ കറികൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

കുട്ടനാട്ടിലെ ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളും അവകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറികളും പ്രശസ്തമാണ്. അത്തരം മീൻകറികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.