ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

വിവിധ തരത്തിൽ ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം.

 • ലൈവ് സിഡി
 1. സിഡി ഡ്രൈവറിൽ ഉബുണ്ടു സിഡി ഇടുക. കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.
 2. സിഡിയിൽ നിന്നു ബൂട്ട്‌ ചെയ്യുക.
 3. Install ubuntu എന്നു തിരെഞ്ഞടുകൂക
 4. നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • വുബി

വുബി[തിരുത്തുക]

ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിലവിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫ്രീ പാർട്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, യൂസർ ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമായ സ്ക്രീനുകൾ മാത്രമെ പ്രധാനമായും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്സ്റ്റലേഷന്റെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിങ് ഘട്ടം കടന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ടീഷനിലെ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടും . ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ലൈവ് സിഡീയിലേക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് .

 • എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പോലെ തന്നെ ഡിവിഡിയിൽ നിന്നും ബൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഡ്രൈവിൽ ഡി വിഡിയിട്ട് ഡിവിഡിയിൽ നിന്നും ബൂട്ട് ചെയ്യുക.
 • ഉബുണ്ടു ആരംഭ സ്ക്രീൻ
 • ആദ്യ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്ക്രീൻ , ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു അമർത്തുക. ഇതിൽ Try ubuntu എന്ന് സെലക്റ്റ് ചെയ്താൽ ലൈവ് സിഡി ആയി തന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്സ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അടക്കം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും മറ്റ് ഹാർഡ് വെയറുകൾ ഇന്സ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നതിനാൽ മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉബുണ്ടുവുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഇത് ഗുണകരമാണ്.
 • വെൽക്കം സ്ക്രീൻ, ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്, ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം പിന്നീട് ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ് . തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനുകളിൽ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് , ടൈം സോൺ എന്നിവ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം .
 • മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻടിഎഫ്എസ് പാർട്ടീഷനിൽ വിൻഡോസ് 2000 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പാർട്ടീഷൻ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്താത്ത പക്ഷം നിലവിലെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അടക്കം ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ഫയലുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. സ്പെസിഫൈ പാർട്ടീഷൻ മാനുവലി എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് കൊടുക്കുക.
 • ഇത് പാർട്ടീഷൻ ടേബിൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ സ്ക്രീൻ. ഫ്രീ സ്പേസായ 11940 സൈസ് പാർട്ടീഷൻ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • പുതിയ പാർട്ടീഷൻ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള വിൻഡോ. ഇവിടെ ആകെ ഫ്രീ സ്പേസ് ഡീഫോൾട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം . ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ലിനക്സ് സ്വാപ്പ് ഏരിയ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാവും ഉത്തമം , ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് കൃത്യമായി ബാക്കി പാർട്ടീഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതാണ് നല്ലത്
 • ഇത് 1024 എം.ബി സ്വാപ്പ് സൈസ് ആക്കിയ സ്ക്രീൻസെലക്റ്റ് ചെയ്ത സ്പേസ് സ്വാപ്പ് ആയി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ “യൂസ് ആസ്” എന്ന ഓപ്ഷനിൽ “സ്വാപ്പ് ഏരിയ” എന്ൻ സെലക്റ്റ് ചെയ്യണം .
 • സ്വാപ്പ് അലോട്ട് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ സ്ക്രീൻ. വീണ്ടും ഫ്രീ സ്പേസ് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആഡ് പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കുക
 • വീണ്ടും പുതിയ പാർട്ടീഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രീൻ.
ഇവിടെ പരമാവധി ലഭ്യമായ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.സ്വാപ് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഫ്രീ സ്പേസും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷനു വേണ്ടി മാറ്റിയതിനാലാണ് മേലെ ഡീഫൊൾട്ട് വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തത് . എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര സ്പേസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്. ഇവിടെ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
1) പാർട്ടീഷൻ സൈസ്
2) യൂസ് ആസ് – ഇവിടെ Ext3 ആയി കൊടുക്കണം
3) മൌണ്ട് പോയിന്റ് – ഇത് റൂട്ട് ( / )എന്ന് കൊടുക്കണം.
ഓ.കെ കൊടുക്കുക, ഒരു നിമിഷത്തിനു ശേഷം നിലവിലെ ഡിസ്ക് ലേ ഔട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടും, എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രകാരമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഫോവേഡ് കൊടുക്കുക.
 • യൂസർ ഇൻഫർമേഷനുകൾ, പാസ്സ് വേർഡ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് മുന്നോട്ട്….
 • ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനിങ്, ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യൽ , ബൂട്ട് ലോഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ ഗ്രബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളാണ് ഈ സമയം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റീബൂട്ട് ചെയ്യുക
ഇത് ബൂട്ട് ലോഡർ മെനു. ഡീഫാൾട്ട് ടൈം ഔട്ട് 10 സെക്കന്റാണ്, അതിനുള്ളിൽ ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് വിൻഡോസോ ലിനക്സൊ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഉബുണ്ടു ഓ.എസ് ലോഡായിരിക്കുന്നു.