ഉപയോക്താവ്:Bff

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to searchNUMBEROFPAGES = 3,357
NUMBEROFARTICLES = 107
NUMBEROFFILES = 31
NUMBEROFEDITS = 17,882
NUMBEROFVIEWS = ഫലകം:NUMBEROFVIEWS
NUMBEROFUSERS = 4,083
NUMBEROFACTIVEUSERS = 3
NUMBERINGROUP:bot = 7
NUMBERINGROUP:sysop = 1
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Bff&oldid=6236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്