അലങ്കാരം/ഉല്ലേഖം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഉല്ലേഖമൊന്നിനെത്തന്നെ പലതായി നിനയ്ക്കുകിൽ:

കാമനെന്നിവനെ സ്ത്രീകൾ കാലനെന്നോർത്തു വൈരികൾ

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/ഉല്ലേഖം&oldid=9641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്