അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
     ആക്ഷേപം ചൊല്ലുവാനോങ്ങി-
ച്ചൊന്നോ മദ്ധ്യേ നിറുത്തുക:

ചന്ദ്രനെ,ങ്ങല്ലെങ്കി- ലുണ്ടല്ലോ സുമുഖീമുഖം.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം&oldid=9639" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്