ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ഈ വിക്കിയിൽ ഓരോരോ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഈ പട്ടികയിൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപയോക്താവിനെ ആണ് സജീവ ഉപയോക്താവായി എണ്ണുക. എല്ലാവർക്കും സ്വതേ സജ്ജമാകുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളുടേയും നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗാഡ്ജറ്റുകളുടേയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗാഡ്ജറ്റ്ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണംസജീവ ഉപയോക്താക്കൾ
HotCat150
Navigation_popups90
Friendly80
refToolbar60
Blackskin40
DejaVu_Sans40
textareasansserif30
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:GadgetUsage" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്