ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: HakanIST
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:13, 21 ഏപ്രിൽ 2015 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,47,655
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 760
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org19:48, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org18:03, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org11:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org14:39, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
af.wikibooks.org12:07, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org08:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org08:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org16:54, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org09:23, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
am.wikipedia.org08:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wiktionary.org08:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org18:07, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org08:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org20:44, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
an.wiktionary.org08:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org12:23, 1 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org11:42, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ar.wikibooks.org21:34, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org11:11, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org21:04, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org13:01, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikisource.org08:01, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org17:14, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org08:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ary.wikipedia.org12:25, 3 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org16:30, 9 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org05:57, 31 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wiktionary.org08:20, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org14:45, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikisource.org08:20, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org08:20, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org15:55, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org08:21, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org17:06, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikipedia.org08:36, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)184autopatrolled
az.wikibooks.org11:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org18:28, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
az.wikisource.org08:22, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org20:00, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org11:54, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org00:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bat-smg.wikipedia.org10:38, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org14:37, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikibooks.org10:51, 11 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org06:55, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org09:55, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:46, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org06:42, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
be.wikipedia.org12:24, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be.wikibooks.org08:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org04:38, 21 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org08:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org08:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org08:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org17:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)298autopatrolled, ipblock-exempt
bg.wikibooks.org08:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikinews.org21:34, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org16:28, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikisource.org08:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org12:42, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wikipedia.org08:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org19:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org08:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org08:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org20:43, 19 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
bn.wikibooks.org08:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org20:09, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org08:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org19:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org08:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org21:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org19:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org08:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org08:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org08:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org15:34, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43autoreview
bs.wikibooks.org08:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org08:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org07:32, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org08:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org08:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org15:02, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
bxr.wikipedia.org08:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org06:28, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ca.wikibooks.org08:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org11:57, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:26, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org08:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org08:29, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org16:44, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cbk-zam.wikipedia.org08:29, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org15:55, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org13:23, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wikipedia.org19:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org19:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org08:29, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org19:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org07:31, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org12:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,305
co.wikipedia.org17:26, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikimedia.org06:30, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org08:30, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org14:27, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org19:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org05:52, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org08:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org06:34, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
cs.wikibooks.org08:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikinews.org08:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikiquote.org07:59, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikisource.org11:35, 31 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org08:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org11:04, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cu.wikipedia.org08:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org14:12, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org08:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org12:43, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cy.wikibooks.org08:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org08:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org08:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org08:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org11:02, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
da.wikibooks.org06:09, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org08:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org08:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org08:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org13:51, 14 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198autoreview
de.wikibooks.org08:35, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
de.wikinews.org18:52, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
de.wikiquote.org10:10, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
de.wikisource.org05:57, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wikiversity.org14:22, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikivoyage.org08:35, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
de.wiktionary.org20:55, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
din.wikipedia.org13:22, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org19:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dk.wikimedia.org14:29, 27 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org08:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org14:32, 30 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org08:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org19:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org06:35, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org16:51, 9 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
el.wikibooks.org08:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikinews.org08:49, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org08:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org20:16, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org08:34, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikivoyage.org08:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org20:01, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eml.wikipedia.org08:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org10:13, 21 ഏപ്രിൽ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)4,456extendedconfirmed, reviewer
en.wikibooks.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,427editor
en.wikinews.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wikiquote.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)504
en.wikisource.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiversity.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
en.wikivoyage.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
en.wiktionary.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eo.wikipedia.org08:05, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
eo.wikibooks.org08:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org08:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org10:23, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org08:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org08:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org09:17, 11 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)450
es.wikibooks.org21:29, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikinews.org15:17, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
es.wikiquote.org09:09, 8 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikisource.org14:18, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikiversity.org18:04, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikivoyage.org08:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wiktionary.org06:56, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
et.wikipedia.org09:51, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
et.wikibooks.org08:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org08:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org08:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org14:12, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org07:53, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
eu.wikibooks.org08:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org08:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org08:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ext.wikipedia.org08:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikipedia.org08:56, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
fa.wikibooks.org08:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org08:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org21:40, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org08:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org08:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org09:33, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org08:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org10:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org09:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
fi.wikibooks.org19:29, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikinews.org08:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikiquote.org15:29, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org08:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org08:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikivoyage.org01:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org19:48, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wikipedia.org17:14, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org17:14, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org08:58, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org08:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikisource.org08:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org08:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org08:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org11:44, 27 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org06:47, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)613
fr.wikibooks.org21:29, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikinews.org18:53, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fr.wikiquote.org09:10, 8 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikisource.org21:27, 22 ജനുവരി 2016രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org23:14, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wikivoyage.org08:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fr.wiktionary.org08:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fur.wikipedia.org08:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org20:05, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fy.wikibooks.org08:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org08:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org08:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org08:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org18:14, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wiktionary.org08:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org17:52, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org08:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org08:49, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org07:53, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
gl.wikibooks.org08:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org08:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org08:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org08:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org18:53, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wiktionary.org08:49, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org08:49, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org16:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org20:48, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikiquote.org10:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org08:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org08:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org08:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org08:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org13:26, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org13:43, 10 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org16:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org08:51, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org15:52, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikibooks.org12:05, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org08:51, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org21:11, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikisource.org17:18, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org08:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org17:02, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hif.wikipedia.org19:54, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wiktionary.org12:11, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org12:51, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
hi.wikibooks.org11:35, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org12:00, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org14:04, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:38, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org15:45, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
hr.wikibooks.org08:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org08:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org08:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org08:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org08:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org08:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org15:48, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org09:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
hu.wikibooks.org19:11, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikiquote.org08:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikisource.org11:15, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:52, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org07:19, 17 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
hy.wikibooks.org08:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org08:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org08:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org13:18, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org13:31, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:35, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ia.wikibooks.org08:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org08:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org19:54, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
id.wikibooks.org08:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikiquote.org08:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org08:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org20:30, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ie.wikipedia.org15:06, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org15:06, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org21:08, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wikipedia.org11:37, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ilo.wikipedia.org11:10, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org12:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
inh.wikipedia.org15:06, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org08:44, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wiktionary.org08:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org09:17, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
is.wikibooks.org08:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org08:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org08:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org08:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org20:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)235
it.wikibooks.org08:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org18:36, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiquote.org07:31, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org08:24, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org14:09, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org09:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
it.wiktionary.org08:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org15:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org15:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org14:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org06:26, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
ja.wikibooks.org09:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org09:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org18:46, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org09:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org09:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org09:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jbo.wikipedia.org15:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org09:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org23:26, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
jv.wiktionary.org09:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org09:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org09:03, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org17:51, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,337
ka.wikibooks.org09:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org09:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org09:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org09:03, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org07:41, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org14:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org14:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org15:48, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kk.wikibooks.org09:03, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org09:03, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org09:04, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org09:04, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org18:19, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org09:04, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org09:04, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org15:46, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikiquote.org09:05, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org18:35, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org09:05, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org09:06, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org12:49, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ko.wikibooks.org09:05, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikinews.org09:06, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org09:06, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org06:55, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org07:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org06:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org09:07, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org18:22, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org12:43, 27 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org09:07, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org20:46, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikibooks.org09:08, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org09:08, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org08:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org09:08, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org09:08, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wiktionary.org09:08, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wikibooks.org09:09, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org09:09, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org09:09, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org09:10, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org11:51, 27 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org09:10, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org09:10, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org09:10, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org09:09, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org09:11, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org06:43, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org09:10, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org09:11, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org07:39, 27 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org14:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikipedia.org13:27, 1 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org12:48, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org09:12, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikinews.org13:50, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org09:12, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org09:12, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org09:11, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lld.wikipedia.org10:45, 13 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org19:33, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wikipedia.org10:39, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org09:12, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org10:13, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org11:34, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org09:13, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org15:11, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org09:14, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org11:21, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206
lt.wikibooks.org09:13, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikiquote.org07:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org09:14, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wiktionary.org16:38, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org15:52, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218
lv.wiktionary.org14:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org17:46, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org14:03, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org09:15, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
meta.wikimedia.org12:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,717steward
mg.wikipedia.org17:54, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org09:15, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org09:15, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org09:43, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wikipedia.org15:13, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org14:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org14:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:59, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org09:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org09:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org09:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org08:01, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ml.wikibooks.org09:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org09:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org06:52, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org09:16, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org11:03, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mn.wiktionary.org09:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org13:29, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org09:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikipedia.org07:53, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org09:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org09:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org09:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org09:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org07:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
ms.wikibooks.org09:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org09:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org15:22, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org09:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org10:40, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org15:29, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:01, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org10:35, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
my.wiktionary.org14:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org17:18, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org20:13, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org09:20, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org13:55, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org10:28, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org14:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org09:21, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org13:55, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wiktionary.org09:21, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org08:07, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ne.wikibooks.org21:28, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org09:21, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org10:42, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org13:21, 14 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
nl.wikibooks.org15:59, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nl.wikimedia.org21:10, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikinews.org15:27, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikiquote.org13:18, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikisource.org09:22, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org09:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wiktionary.org08:45, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
nn.wikipedia.org13:26, 1 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wikiquote.org09:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org09:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org06:59, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)527
no.wikibooks.org11:37, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikimedia.org13:21, 21 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org09:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org11:06, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikisource.org09:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wiktionary.org09:23, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nqo.wikipedia.org15:08, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org10:16, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org13:35, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
oc.wikibooks.org09:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org09:24, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org09:14, 12 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org14:19, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org04:38, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
or.wikisource.org07:11, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org09:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org09:25, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org22:13, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pag.wikipedia.org14:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org14:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org14:18, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org13:01, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org09:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org09:08, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org09:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org09:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org08:07, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org09:26, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org14:17, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org09:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org15:45, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80autoreview
pl.wikibooks.org12:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
pl.wikimedia.org20:24, 7 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikinews.org09:27, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikiquote.org15:23, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
pl.wikisource.org15:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org11:53, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wiktionary.org19:13, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pms.wikipedia.org00:04, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org13:55, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org09:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org09:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org09:29, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org17:18, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org01:26, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)257
pt.wikibooks.org17:27, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikimedia.org10:19, 25 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org09:29, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikiquote.org09:30, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikisource.org14:12, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org21:57, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org09:30, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wiktionary.org22:56, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
qu.wikipedia.org07:51, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org09:30, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org09:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org09:31, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rn.wikipedia.org14:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org14:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org14:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org14:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org06:38, 23 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ro.wikibooks.org13:41, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org13:41, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org12:52, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org14:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikivoyage.org14:02, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org14:01, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org09:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org12:42, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128autoreview, uploader
ru.wikibooks.org19:49, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org15:34, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org21:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ru.wikiquote.org07:29, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikisource.org07:07, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikiversity.org09:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikivoyage.org09:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org09:32, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wikipedia.org13:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org13:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org14:08, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org21:19, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org09:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org11:44, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org19:50, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org09:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org09:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org09:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org09:33, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org13:00, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org09:35, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org15:14, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sc.wikipedia.org09:34, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org12:50, 8 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org09:35, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org19:20, 19 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org09:03, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sg.wikipedia.org09:35, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org09:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org20:32, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sh.wiktionary.org09:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org11:16, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:27, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,021rollbacker
simple.wiktionary.org13:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org17:58, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikibooks.org09:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org09:36, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org20:41, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
sk.wikibooks.org09:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org20:12, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikisource.org09:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org09:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org20:09, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212
sl.wikibooks.org09:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org19:33, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org09:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikiversity.org09:39, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org09:38, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org21:24, 25 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org13:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org11:38, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org19:30, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wiktionary.org13:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
sq.wikipedia.org14:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
sq.wikibooks.org09:39, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org09:39, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org09:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org09:39, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
srn.wikipedia.org09:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org20:32, 1 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sr.wikibooks.org09:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org09:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org09:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org09:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org09:40, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org13:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org13:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org09:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org13:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org13:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org07:09, 18 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikiquote.org09:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org09:41, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org19:19, 19 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
sv.wikibooks.org08:07, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikinews.org09:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org09:42, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikisource.org20:58, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org09:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org09:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org12:21, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sw.wikipedia.org18:03, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sw.wiktionary.org09:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org09:43, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org09:00, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org19:26, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ta.wikibooks.org09:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org09:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikiquote.org09:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org09:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org09:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tcy.wikipedia.org07:22, 9 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:09, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test-commons.wikimedia.org06:55, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org22:36, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org20:08, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tet.wikipedia.org09:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org19:09, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
te.wikibooks.org09:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org09:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org09:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org09:45, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org21:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org09:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org23:14, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org17:49, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
th.wikibooks.org09:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org09:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikisource.org17:10, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org09:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org13:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
ti.wiktionary.org13:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:35, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org09:47, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org07:52, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
tl.wikibooks.org05:56, 8 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tl.wiktionary.org09:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org13:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org13:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org13:46, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org09:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org09:48, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org10:26, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,493sysop
tr.wikibooks.org08:44, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)231
tr.wikimedia.org04:55, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57sysop
tr.wikinews.org19:11, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)260
tr.wikiquote.org10:48, 15 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,751editor
tr.wikisource.org16:19, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
tr.wikivoyage.org14:06, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wiktionary.org08:51, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)623
ts.wikipedia.org13:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org13:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org08:04, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org09:49, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org09:49, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org13:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org13:44, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org08:40, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org09:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org10:29, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org09:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org15:12, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org09:50, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org10:14, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
uk.wikibooks.org09:51, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org09:51, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org08:27, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org09:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org09:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wiktionary.org09:51, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org07:53, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikibooks.org09:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org09:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org09:52, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org14:16, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wikiquote.org09:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org19:31, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org09:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org09:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org09:53, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org18:28, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org13:39, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org21:33, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vi.wikibooks.org22:10, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikiquote.org09:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org09:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org09:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org09:54, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vls.wikipedia.org18:17, 30 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikipedia.org07:36, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org09:55, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org17:59, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org09:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org09:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org20:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,03,284sysop
wikimania2012.wikimedia.org19:34, 2 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:34, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org18:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org18:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org19:45, 28 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org22:19, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org13:59, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikipedia.org09:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org09:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org09:56, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org06:26, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org09:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org13:37, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org09:57, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org18:04, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org09:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org18:04, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org09:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org09:58, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org09:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org07:35, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikipedia.org15:33, 18 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org10:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org10:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org18:25, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikipedia.org15:48, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
zh.wikibooks.org18:37, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikinews.org09:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org06:30, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikisource.org07:58, 27 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org17:05, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org10:00, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wiktionary.org09:59, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org21:53, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org13:15, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1