ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org21:24, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org21:53, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org17:12, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
af.wikiquote.org15:45, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39autoreview
am.wikipedia.org20:47, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wikipedia.org17:54, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org17:12, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
arc.wikipedia.org16:35, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
ar.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org11:42, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org17:12, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
as.wikipedia.org16:35, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org18:01, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org21:19, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
az.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
az.wikisource.org22:29, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org09:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bat-smg.wikipedia.org18:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org08:00, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bcl.wikipedia.org09:14, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org17:12, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
be.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
be.wikiquote.org08:20, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
bg.wikibooks.org10:21, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org10:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bh.wikipedia.org16:35, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org16:17, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org12:36, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bn.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org23:13, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org09:59, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bpy.wikipedia.org16:42, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
br.wikiquote.org12:56, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bs.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bug.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org15:56, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233
ca.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org10:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikisource.org15:26, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org09:08, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org08:16, 30 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org14:35, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org20:47, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chr.wikipedia.org00:20, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org10:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org16:27, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,522autopatrolled
co.wikipedia.org10:19, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
crh.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org21:19, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org18:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
cs.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikisource.org21:14, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org17:54, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org08:30, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cy.wikipedia.org10:36, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
cy.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org11:45, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
da.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org15:32, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)511autoreview, editor
de.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org10:47, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org18:01, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org14:35, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org23:29, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:31, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org10:16, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
el.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
el.wikisource.org14:40, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org14:08, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikipedia.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)669extendedconfirmed
en.wikibooks.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org17:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
en.wikisource.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org10:36, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
eo.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikisource.org16:12, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org16:39, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)359
es.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org10:16, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
et.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikisource.org20:28, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
eu.wikiquote.org11:42, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ext.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
fa.wikibooks.org10:21, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org14:29, 25 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wikisource.org01:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org18:01, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161autoreview
fi.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikisource.org15:46, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org19:35, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frp.wikipedia.org09:46, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org10:00, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org10:46, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)497
fr.wikibooks.org16:33, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikisource.org10:03, 19 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fur.wikipedia.org16:58, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikipedia.org12:38, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fy.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org21:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org12:49, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ga.wiktionary.org21:53, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org18:48, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
gl.wikiquote.org11:17, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikisource.org19:42, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org18:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org14:54, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org00:10, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org22:50, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org21:14, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org23:47, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org10:15, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
he.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hif.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
hi.wikiquote.org10:28, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:16, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
hr.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org15:33, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hr.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org09:01, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hu.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
hu.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hu.wikisource.org18:48, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
hy.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikipedia.org10:23, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ia.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
id.wikibooks.org15:56, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org15:56, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikipedia.org15:09, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:53, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org21:23, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org17:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
io.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
is.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org16:23, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,109autopatrolled
it.wikibooks.org12:21, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikinews.org12:53, 13 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:40, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50autopatrolled
it.wikisource.org16:20, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)85
it.wikivoyage.org22:18, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org15:24, 16 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org21:23, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
ja.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ja.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org15:29, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
jv.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org21:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ka.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org21:01, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org14:23, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kg.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org09:02, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org17:30, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
kk.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org09:10, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org14:52, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org18:42, 11 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kn.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
ko.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org11:46, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org14:41, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org12:59, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org22:51, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org18:43, 15 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ku.wikiquote.org08:20, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ku.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org16:58, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ky.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org10:23, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org16:39, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
la.wikiquote.org10:55, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org18:02, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
lb.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org17:04, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org11:39, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org14:16, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
li.wikipedia.org07:01, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
li.wikibooks.org10:21, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org19:14, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ln.wikipedia.org21:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org16:23, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org22:16, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org22:06, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:49, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:15, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
lt.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
lv.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org14:33, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org21:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org23:12, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
meta.wikimedia.org16:27, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
mg.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mg.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mhr.wikipedia.org15:33, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org21:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:49, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
mk.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ml.wikiquote.org20:36, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org17:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mrj.wikipedia.org08:32, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mr.wikiquote.org09:51, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org19:10, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ms.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org14:16, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mwl.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
myv.wikipedia.org11:49, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org12:59, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
my.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org18:03, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org15:33, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org19:05, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wikipedia.org16:33, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org21:22, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wikipedia.org14:26, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nds.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org10:19, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
new.wikipedia.org15:33, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org20:44, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)228
nl.wikibooks.org16:36, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikisource.org15:50, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org11:53, 11 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46autopatrolled
nn.wikiquote.org17:36, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org10:19, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org09:35, 4 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152autopatrolled
no.wikibooks.org10:21, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikisource.org16:36, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org17:04, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org09:54, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
oc.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org17:04, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org16:33, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
os.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pag.wikipedia.org21:22, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org21:22, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org15:26, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org22:34, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org14:24, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org23:18, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org12:48, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
pl.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org15:33, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pl.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org10:47, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
pnb.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnt.wikipedia.org23:30, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)272
pt.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikisource.org20:43, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rm.wikipedia.org21:22, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rmy.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org17:04, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org10:47, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142autopatrolled
ro.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org17:36, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org08:20, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikisource.org17:45, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org13:00, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)323uploader
ru.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org11:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:18, 28 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ru.wikisource.org16:35, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org12:47, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org10:29, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikipedia.org08:54, 11 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sco.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sc.wikipedia.org17:17, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sd.wikipedia.org16:41, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org15:09, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org18:54, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
sh.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org11:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
simple.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org10:47, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
si.wiktionary.org10:54, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org10:15, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
sk.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sk.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
sl.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sl.wikisource.org16:12, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org16:57, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org21:55, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org10:47, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org17:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50autoreview, editor
sq.wikiquote.org10:16, 28 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org10:16, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
sr.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org08:20, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org10:31, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org15:11, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org16:42, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)240
sv.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sv.wikisource.org13:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org15:10, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sw.wiktionary.org17:50, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org18:57, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ta.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org14:45, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
te.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
th.wikipedia.org10:16, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
th.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikiquote.org11:20, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org10:33, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tn.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org14:24, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org17:27, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org10:14, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99autoreview
tr.wikibooks.org10:21, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wikisource.org12:32, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tum.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org09:43, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org16:16, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org14:40, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org10:18, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
uk.wikibooks.org18:32, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ur.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wikiquote.org08:20, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org17:30, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
uz.wikiquote.org11:46, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org19:04, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11autoreview
vec.wikisource.org10:04, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org07:18, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:46, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org14:44, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:15, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73autopatrolled
vi.wikiquote.org19:40, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org13:21, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vo.wikipedia.org15:29, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
war.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wa.wikipedia.org09:04, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.wikidata.org16:23, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,240
wikimania2015.wikimedia.org09:29, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org10:28, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:05, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org10:26, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org15:11, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org16:57, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xal.wikipedia.org12:48, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org17:39, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org08:40, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org11:25, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yi.wiktionary.org11:26, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
za.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org14:42, 12 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:21, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org18:06, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-min-nan.wiktionary.org17:51, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org11:53, 11 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikipedia.org10:13, 11 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
zh.wikibooks.org09:46, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org07:22, 25 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org11:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wiktionary.org17:45, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org12:50, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org18:06, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1