ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Dyolf77
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2012 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 55,681
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 211
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org22:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
als.wikipedia.org10:10, 27 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org10:22, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org10:22, 8 മേയ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,760editor, rollbacker
ar.wikibooks.org01:57, 6 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikimedia.org17:55, 10 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org18:13, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org22:36, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org23:27, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org01:07, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org11:43, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org17:12, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:55, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikipedia.org02:30, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org15:43, 17 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org18:28, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org01:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikimedia.org16:21, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org00:20, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikipedia.org21:26, 26 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org01:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org23:29, 28 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org01:48, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org14:50, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ca.wikimedia.org20:21, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:00, 21 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org09:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org12:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2012തറവാട് വിക്കി(?)43,558sysop
cs.wikipedia.org00:20, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
cv.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org13:04, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org22:18, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikipedia.org02:12, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128autoreview
de.wikibooks.org22:08, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikinews.org00:58, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org02:20, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org03:40, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org14:05, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eml.wikipedia.org11:51, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)646extendedconfirmed
en.wikibooks.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikinews.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:32, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org10:22, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikipedia.org22:14, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
es.wikinews.org22:32, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org09:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org00:17, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org22:00, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikipedia.org13:41, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fa.wikiquote.org22:53, 8 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org01:06, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
foundation.wikimedia.org21:36, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org09:35, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org02:36, 28 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org16:50, 11 മേയ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,017rollbacker
fr.wikibooks.org00:18, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org18:40, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org21:46, 28 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org10:36, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org15:16, 4 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikivoyage.org10:53, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wiktionary.org20:33, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org10:22, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gag.wikipedia.org00:58, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org21:50, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org18:26, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org22:06, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org22:57, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gn.wikipedia.org00:52, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org12:50, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikivoyage.org12:57, 5 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org21:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wiktionary.org22:08, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hy.wikipedia.org22:00, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hyw.wikipedia.org09:55, 24 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:10, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org14:10, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
incubator.wikimedia.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org16:18, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
it.wikinews.org17:24, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiquote.org01:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org20:16, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wiktionary.org22:08, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org10:55, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ja.wiktionary.org19:31, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org22:05, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org22:04, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kbd.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org00:24, 3 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ku.wikipedia.org22:59, 14 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org18:47, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org08:52, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org22:00, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org17:01, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org02:51, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org22:00, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lv.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org14:48, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326autopatrolled
meta.wikimedia.org16:27, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,714autopatrolled
mk.wikipedia.org01:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org14:10, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mn.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org13:04, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org21:10, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wikipedia.org20:00, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org01:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org20:21, 14 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org10:22, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org11:33, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org11:33, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org00:00, 26 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
nl.wikibooks.org00:44, 31 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org23:18, 8 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org13:39, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org14:10, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nv.wikipedia.org00:59, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org22:57, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org17:40, 19 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org17:52, 9 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pap.wikipedia.org17:08, 19 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org14:18, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pl.wikimedia.org23:56, 7 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org20:31, 22 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org09:30, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org00:46, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
pt.wikibooks.org16:28, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org21:00, 17 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org15:43, 17 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org02:36, 28 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org00:58, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org17:01, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org22:54, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ru.wikipedia.org00:46, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69autoreview, uploader
ru.wikinews.org22:57, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org21:00, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org17:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org23:30, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org12:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org14:38, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:53, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
simple.wikipedia.org08:53, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikipedia.org11:33, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org18:53, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sl.wikipedia.org22:23, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikisource.org10:36, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:42, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org13:17, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikipedia.org07:14, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wiktionary.org11:05, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:58, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sw.wikipedia.org01:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org15:51, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org17:16, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org14:09, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org01:18, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org17:09, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tl.wikipedia.org21:38, 12 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org21:34, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org02:14, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ts.wikipedia.org15:41, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org20:44, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:04, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ur.wikipedia.org21:47, 14 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org08:40, 20 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org16:36, 8 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org11:16, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:43, 9 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
war.wikipedia.org08:53, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org19:25, 6 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:30, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204rollbacker
wikimania2012.wikimedia.org16:45, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2013.wikimedia.org20:14, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org00:27, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
wikimania2015.wikimedia.org00:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
wikimania2016.wikimedia.org01:02, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
wikimania2017.wikimedia.org02:06, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2018.wikimedia.org23:23, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
wikimania.wikimedia.org13:33, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org16:27, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org22:04, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org12:30, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org12:30, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org00:13, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org01:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org00:21, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikipedia.org13:16, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org01:00, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org14:21, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
zh.wikisource.org23:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org10:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0