ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Didym
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:19, 31 ഡിസംബർ 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,44,489
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 247
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org19:30, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org18:26, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org21:24, 10 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org10:24, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6editor
ar.wikibooks.org02:09, 28 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org17:04, 29 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org01:58, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org18:40, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org21:59, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org16:11, 3 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org11:50, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org00:49, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org10:45, 11 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org16:11, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org20:57, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org22:33, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org15:21, 2 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
bn.wikipedia.org08:45, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org14:00, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org12:25, 10 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org23:27, 5 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:00, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org13:01, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ceb.wikipedia.org19:28, 15 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org20:49, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,15,166interface-admin, sysop, translationadmin
cs.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
cy.wikipedia.org22:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012തറവാട് വിക്കി(?)20,316autoreview, editor
de.wikibooks.org13:44, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org23:50, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org23:21, 15 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org20:03, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org20:51, 5 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
de.wiktionary.org16:21, 1 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org22:57, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org21:43, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org22:04, 3 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org13:45, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org23:57, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org14:52, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)541extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org18:55, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org00:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org00:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikisource.org00:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org12:53, 14 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org12:21, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31
es.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52
es.wikibooks.org08:47, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org00:26, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org19:07, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org15:26, 24 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org16:17, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
eu.wikipedia.org19:35, 19 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org15:08, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
fi.wikinews.org15:06, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org00:55, 5 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)74
fr.wikibooks.org02:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org22:35, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org20:39, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org11:16, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org16:04, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
glk.wikipedia.org19:10, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:24, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org03:56, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org19:06, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
he.wikisource.org03:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org22:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org20:40, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org14:19, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org23:28, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org22:55, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:24, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hsb.wikipedia.org20:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org23:21, 8 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
hu.wikibooks.org15:28, 28 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org18:41, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org13:05, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikisource.org01:20, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org21:33, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org21:20, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wiktionary.org22:06, 4 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org22:48, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org22:18, 29 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org00:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org10:19, 6 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org17:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org20:20, 31 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org15:21, 2 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
it.wikibooks.org13:35, 18 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org14:26, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:13, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org22:12, 25 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org20:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:56, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org09:40, 6 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:20, 13 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
ja.wikinews.org14:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org23:59, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org17:06, 4 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kbp.wikipedia.org22:39, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org09:28, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ku.wikipedia.org15:52, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org15:14, 28 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org00:37, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org10:24, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org17:00, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lmo.wikipedia.org20:28, 11 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org21:28, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org21:07, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org13:15, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:32, 26 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lv.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org15:53, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:32, 1 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
mg.wikipedia.org02:48, 19 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org17:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org14:51, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org17:33, 4 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org13:56, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org21:38, 6 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org02:18, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org10:46, 22 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org23:05, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org18:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org19:56, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org13:47, 2 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
nl.wikibooks.org19:41, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org21:30, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org15:58, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org21:15, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org21:13, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
no.wikimedia.org20:06, 6 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org00:13, 30 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org07:47, 2 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org13:57, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org16:52, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org20:42, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org14:01, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org22:51, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org21:41, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org16:21, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)79autoreview
pl.wikibooks.org17:54, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org20:06, 6 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org14:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org01:25, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pnt.wikipedia.org20:43, 27 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org16:16, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org02:43, 2 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pt.wikibooks.org21:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org15:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org01:11, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org16:28, 28 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org16:23, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:13, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org21:40, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org20:59, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30uploader
ru.wikinews.org22:32, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org15:57, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org15:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org16:04, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org20:46, 4 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org21:26, 24 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:53, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org12:53, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org20:42, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org03:12, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:31, 16 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sh.wiktionary.org19:28, 19 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:15, 2 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org13:49, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:31, 16 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org13:23, 3 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiversity.org15:45, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:40, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org20:22, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org00:04, 23 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
sv.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
sv.wikibooks.org22:36, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org15:58, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org18:03, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
szl.wikipedia.org22:36, 13 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org21:32, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wiktionary.org19:45, 13 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org17:40, 26 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0accountcreator, autoreview, bureaucrat, editor, ipblock-exempt, reviewer, sysop
test.wikipedia.org23:24, 2 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org20:06, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org22:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org15:08, 28 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org23:59, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org20:40, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org12:59, 19 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org14:21, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
tr.wikibooks.org15:19, 28 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org01:28, 25 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org00:04, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:17, 9 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ur.wikipedia.org09:57, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:38, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org14:52, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org21:19, 31 ഡിസംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
vi.wikivoyage.org11:25, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:38, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org01:31, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org02:16, 16 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:25, 31 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,657
wikimania2013.wikimedia.org20:41, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:42, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org23:18, 17 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2016.wikimedia.org21:17, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org02:31, 4 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org14:52, 16 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:51, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org23:29, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org21:24, 10 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org23:40, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
zh.wikisource.org05:24, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org00:18, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0