അനുമതിപ്രശ്നം

Jump to navigation Jump to search

താങ്കൾക്ക് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ല, കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ കാര്യനിർവാഹകർ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂട്ടസന്ദേശങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്