അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 22:11, 19 മേയ് 2022-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ‏‎ (61 അംഗങ്ങൾ)
 2. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (31 അംഗങ്ങൾ)
 3. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 4. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരണം ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 5. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന സ്രോതസ്സ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 6. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (26 അംഗങ്ങൾ)
 7. Wikibooks protected templates‏‎ (25 അംഗങ്ങൾ)
 8. Wikipedia documentation pages‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 9. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 10. സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ‏‎ (17 അംഗങ്ങൾ)
 11. Pages using deprecated source tags‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 12. Wikipedia message box parameter needs fixing‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 13. ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 14. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 15. ഭാഷാജ്ഞാനം en-3‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 16. Documentation assistance templates‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 17. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 18. ഗിറ്റ്‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 19. ഫലകം:LaTeX‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 20. Template subpages‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 21. Templates using ParserFunctions‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 22. ജി.എഫ്.ഡി.എൽ ചിത്രങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 23. സ്വയം പ്രകാശനം ചെയ്ത രചനകൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 24. All free media‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 25. Citation templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 26. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 27. Template documentation‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 28. Wikibooks‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 29. Wikipedia metatemplates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 30. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 31. ഔദ്യോഗിക താളുകള്‍‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 32. Catalogue templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 33. Collapse templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 34. Copy to Wikimedia Commons‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 35. Exclude in print‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 36. Help‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 37. Image copyright tags‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 38. Inline templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 39. Magic word templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 40. Modules subject to page protection‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 41. Progress templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 42. Uncategorized modules‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 43. Userbox layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 44. Wikibooks policies and guidelines‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 45. പലഹാരങ്ങൾ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 46. ഫേസ്‌ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 47. വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയർ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 48. സങ്കീർണമായ ഫലകങ്ങൾ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 49. സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 50. +‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്