അവശ്യ ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:User ml-0‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:User en-2‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:User it-1‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Box-shadow‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:DMCA‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Protected template‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:User de-1‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:User es-1‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:CC-Layout‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:CSS3 multiple column layout‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:CSS list-style-type values‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:IfD doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:License migration announcement‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Navigational templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:R from merge‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Template doc page viewed directly‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:User District‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:User ITprofessional‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:User da-2‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:User fr-1‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:User info‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:User ഈമെയില്‍‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:\‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:1881‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 26. ഫലകം:Audio‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 27. ഫലകം:Cereal‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 28. ഫലകം:Cheese‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 29. ഫലകം:Cite news‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 30. ഫലകം:Col-begin/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 31. ഫലകം:Collection‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 32. ഫലകം:Cookbook help page‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 33. ഫലകം:Cookbook special page‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 34. ഫലകം:Cooknav‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 35. ഫലകം:Cookstub‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 36. ഫലകം:Cookwork‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 37. ഫലകം:Decameron‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 38. ഫലകം:Diet‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 39. ഫലകം:Dish‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 40. ഫലകം:Documentation/core/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 41. ഫലകം:E-Book Reader PDF version‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 42. ഫലകം:Emergency-bot-shutoff‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 43. ഫലകം:En‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 44. ഫലകം:EnPic‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 45. ഫലകം:Equipment‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 46. ഫലകം:Error:must be substituted‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 47. ഫലകം:Esoteric‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 48. ഫലകം:FAL‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 49. ഫലകം:Featured ingredient‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 50. ഫലകം:Featured recipe‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_ഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്