ആഗോള അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search
ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക
  • Jimbo Wales (ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി നിലവിലില്ല, സ്ഥാപകൻ)
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോള_ഉപയോക്താക്കൾ/founder" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്