അന്തർവിക്കി വിവരങ്ങൾ കാണുക

Jump to navigation Jump to search

ഇത് അന്തർവിക്കി പട്ടികയുടെ അവലോകനം ആണ്, വ്യത്യസ്ത വിക്കികളിലേക്കും മറ്റ് ബാഹ്യ സൈറ്റുകളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണി ചേർക്കാനുള്ള പൂർവ്വപദങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി MediaWiki.org സൈറ്റിലെ കൈപ്പുസ്തകം കാണുക.

സൂചന
പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ വിക്കിഎഴുത്ത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന [[പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ:താളിന്റെ_പേര്]] എന്നതിലെ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ.
URL യൂ.ആർ.എലുകൾക്കുള്ള ഫലകം. [[പൂർവ്വപദം:താളിന്റെ_പേര്]] എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, $1 എന്ന ചരം വിക്കി എഴുത്തിലെ താളിന്റെ_പേര് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
ഗമനം ഉണ്ട് ഈ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വപദത്തിനുള്ള പ്രാദേശിക വിക്കിയിലെ ബാഹ്യ എച്ച്.റ്റി.റ്റി.പി. അഭ്യർത്ഥനകൾ കണ്ണി നിർവ്വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യ യൂ.ആർ.എലിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടും (അതായത് വിക്കിയിലെ താളുകളിലെ കണ്ണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു പോലെ).
ഇല്ല യു.ആർ.എല്ലിൽ ഈ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശികവിക്കിയിലേക്കുള്ള ബാഹ്യ എച്ച്.റ്റി.റ്റി.പി. അഭ്യർത്ഥനകൾ "അസാധുവായ തലക്കെട്ട്" പിഴവ് താളിന് കാരണമാവും.
ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട് അന്തർവിക്കി ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ വിക്കിയിൽ പൊതുവേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാഹ്യ വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തൽ അനുവദിക്കുക.
ഇല്ല അനുവദിക്കരുത്, പകരം ഫലകം നാമമേഖലയിൽ താളിനായി നോക്കുക.

അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ

പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾURLഗമനംഉൾപ്പെടുത്തൽ
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlഇല്ല-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
advogatohttp://www.advogato.org/$1ഇല്ല-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1ഇല്ല-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1ഇല്ല-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1ഇല്ല-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1ഇല്ല-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1ഇല്ല-
atmwikihttp://www.otterstedt.de/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/ഇല്ല-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1ഇല്ല-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1ഇല്ല-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1ഇല്ല-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1ഇല്ല-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractഇല്ല-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1ഇല്ല-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1ഇല്ല-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiഉണ്ട്-
boxrechttp://www.boxrec.com/media/index.php?$1ഇല്ല-
brickwikihttp://www.brickwiki.info/wiki/$1ഇല്ല-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1ഉണ്ട്-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1ഇല്ല-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ല-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1ഇല്ല-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1ഇല്ല-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ഇല്ല-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ഇല്ല-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1ഇല്ല-
ckwisshttp://www.ck-wissen.de/ckwiki/index.php?title=$1ഇല്ല-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1ഇല്ല-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1ഇല്ല-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1ഇല്ല-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1ഇല്ല-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1ഇല്ല-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1ഇല്ല-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ഇല്ല-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1ഇല്ല-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1ഇല്ല-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1ഇല്ല-
debianhttps://wiki.debian.org/$1ഇല്ല-
delicious//www.delicious.com/tag/$1ഇല്ല-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1ഇല്ല-
dico//dicoado.org/dico/$1ഇല്ല-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ഇല്ല-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ഇല്ല-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1ഇല്ല-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1ഇല്ല-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
dmozhttps://curlie.org/$1ഇല്ല-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1ഇല്ല-
doi//doi.org/$1ഇല്ല-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/ഉണ്ട്-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1ഇല്ല-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1ഇല്ല-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1ഇല്ല-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1ഇല്ല-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1ഇല്ല-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1ഇല്ല-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1ഇല്ല-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1ഇല്ല-
encychttp://encyc.org/wiki/$1ഇല്ല-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
enkolhttp://enkol.pl/$1ഇല്ല-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1ഇല്ല-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1ഇല്ല-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1ഇല്ല-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1ഇല്ല-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1ഇല്ല-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1ഇല്ല-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1ഇല്ല-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1ഇല്ല-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
finnixhttps://www.finnix.org/$1ഇല്ല-
flickruser//www.flickr.com/people/$1ഇല്ല-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1ഇല്ല-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1ഇല്ല-
foldochttp://foldoc.org/$1ഇല്ല-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1ഉണ്ട്-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1ഇല്ല-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1ഇല്ല-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1ഇല്ല-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1ഇല്ല-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1ഇല്ല-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1ഇല്ല-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1ഇല്ല-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1ഇല്ല-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1ഇല്ല-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1ഇല്ല-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1ഇല്ല-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1ഇല്ല-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1ഇല്ല-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1ഇല്ല-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1ഉണ്ട്-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1ഉണ്ട്-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1ഇല്ല-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1ഇല്ല-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1ഇല്ല-
google//www.google.com/search?q=$1ഇല്ല-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1ഇല്ല-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1ഇല്ല-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1ഇല്ല-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1ഇല്ല-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1ഇല്ല-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1ഇല്ല-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1ഇല്ല-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1ഇല്ല-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1ഇല്ല-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1ഇല്ല-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1ഇല്ല-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1ഇല്ല-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1ഇല്ല-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1ഇല്ല-
iarchive//archive.org/details/$1ഇല്ല-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/ഇല്ല-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/ഇല്ല-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/ഇല്ല-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/ഇല്ല-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1ഇല്ല-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1ഇല്ല-
ircirc://irc.freenode.net/$1ഇല്ല-
ircsircs://irc.freenode.net/$1ഇല്ല-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1ഇല്ല-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1ഇല്ല-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1ഇല്ല-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1ഇല്ല-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1ഇല്ല-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1ഇല്ല-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1ഇല്ല-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1ഇല്ല-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1ഇല്ല-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1ഇല്ല-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1ഇല്ല-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1ഇല്ല-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1ഇല്ല-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1ഇല്ല-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1ഇല്ല-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1ഇല്ല-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1ഇല്ല-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1ഇല്ല-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1ഇല്ല-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1ഇല്ല-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1ഇല്ല-
localwikihttps://localwiki.org/$1ഇല്ല-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1ഇല്ല-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1ഇല്ല-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1ഇല്ല-
mailhttps://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/$1ഉണ്ട്-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1ഉണ്ട്-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1ഇല്ല-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1ഇല്ല-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1ഇല്ല-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1ഇല്ല-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1ഇല്ല-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1ഇല്ല-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1ഇല്ല-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1ഇല്ല-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1ഇല്ല-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1ഇല്ല-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1ഇല്ല-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1ഇല്ല-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1ഇല്ല-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
oeis//oeis.org/$1ഇല്ല-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1ഇല്ല-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1ഇല്ല-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1ഇല്ല-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1ഇല്ല-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1ഇല്ല-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1ഇല്ല-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1ഇല്ല-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1ഇല്ല-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1ഇല്ല-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1ഇല്ല-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1ഉണ്ട്-
otrswikihttps://otrs-wiki.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1ഇല്ല-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1ഇല്ല-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1ഇല്ല-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1ഇല്ല-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1ഇല്ല-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1ഇല്ല-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1ഇല്ല-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1ഇല്ല-
planetmathhttp://planetmath.org/node/$1ഇല്ല-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1ഇല്ല-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractഇല്ല-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1ഇല്ല-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1ഇല്ല-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1ഉണ്ട്-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1ഇല്ല-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1ഇല്ല-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ല-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
quarryhttps://quarry.wmflabs.org/$1ഇല്ല-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1ഇല്ല-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1ഉണ്ട്-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlഇല്ല-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1ഇല്ല-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1ഇല്ല-
robowikihttp://robowiki.net/?$1ഇല്ല-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1ഇല്ല-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1ഇല്ല-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1ഉണ്ട്-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1ഇല്ല-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1ഇല്ല-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/wiki/$1ഇല്ല-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1ഇല്ല-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1ഇല്ല-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1ഇല്ല-
seapighttp://www.seapig.org/$1ഇല്ല-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1ഇല്ല-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1ഇല്ല-
sharemap//sharemap.org/$1ഇല്ല-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1ഇല്ല-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1ഇല്ല-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1ഇല്ല-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1ഇല്ല-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1ഇല്ല-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
strategywikihttp://strategywiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1ഉണ്ട്-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1ഇല്ല-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logഉണ്ട്-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1ഇല്ല-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1ഇല്ല-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1ഇല്ല-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1ഇല്ല-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1ഇല്ല-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1ഇല്ല-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1ഇല്ല-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1ഉണ്ട്-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1ഇല്ല-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1ഇല്ല-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1ഇല്ല-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1ഇല്ല-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1ഇല്ല-
tools//toolserver.org/$1ഇല്ല-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1ഉണ്ട്-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1ഇല്ല-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1ഇല്ല-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1ഇല്ല-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1ഇല്ല-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/wiki/$1ഇല്ല-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1ഇല്ല-
uncyclopediahttp://en.uncyclopedia.co/wiki/$1ഇല്ല-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1ഇല്ല-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1ഇല്ല-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1ഇല്ല-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1ഇല്ല-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1ഇല്ല-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
utrshttps://utrs.wmflabs.org/appeal.php?id=$1ഇല്ല-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1ഇല്ല-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1ഇല്ല-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1ഇല്ല-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1ഇല്ല-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1ഇല്ല-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1ഇല്ല-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ഇല്ല-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ഇല്ല-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1ഇല്ല-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1ഇല്ല-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1ഇല്ല-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ഇല്ല-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1ഇല്ല-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikif1http://www.wikif1.org/$1ഇല്ല-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1ഇല്ല-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1ഇല്ല-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1ഇല്ല-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1ഇല്ല-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1ഇല്ല-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1ഇല്ല-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1ഇല്ല-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1ഇല്ല-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestഉണ്ട്-
wikiotics//wikiotics.org/$1ഇല്ല-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1ഇല്ല-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1ഉണ്ട്-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1ഇല്ല-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1ഇല്ല-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1ഇല്ല-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1ഇല്ല-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ല-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1ഇല്ല-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1ഇല്ല-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1ഇല്ല-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1ഇല്ല-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1ഇല്ല-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1ഇല്ല-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1ഇല്ല-
wmde//wikimedia.deഇല്ല-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1ഇല്ല-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1ഇല്ല-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1ഇല്ല-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongഉണ്ട്-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1ഇല്ല-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1ഉണ്ട്-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1ഇല്ല-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1ഇല്ല-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaഉണ്ട്-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesഉണ്ട്-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1ഇല്ല-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1ഇല്ല-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1ഇല്ല-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1ഇല്ല-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1ഇല്ല-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1ഇല്ല-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1ഇല്ല-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1ഇല്ല-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1ഇല്ല-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1ഇല്ല-
zumhttps://wiki.zum.de/$1ഇല്ല-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1ഇല്ല-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sep11https://sep11.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
czhttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dkhttps://da.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
epohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
jphttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
minnanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cmnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
whttps://ml.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wikthttps://ml.wiktionary.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
qhttps://ml.wikiquote.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nhttps://ml.wikinews.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
shttps://ml.wikisource.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
chapterhttps://ml.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vhttps://ml.wikiversity.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
voyhttps://ml.wikivoyage.org/wiki/$1ഉണ്ട്-

അന്തർഭാഷാ പൂർവ്വക്ഷരങ്ങൾ

നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷാകോഡുകളുമായി ചേർന്നുപോകുന്നവയാണ് ഈ പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ, താളുകളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവ "ഇതരഭാഷകളിൽ" പട്ടിക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾURLഗമനംഉൾപ്പെടുത്തൽ
aahttps://aa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
abhttps://ab.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
acehttps://ace.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
adyhttps://ady.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
afhttps://af.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
akhttps://ak.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
alshttps://als.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
althttps://alt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
amhttps://am.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
anhttps://an.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
anghttps://ang.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
arhttps://ar.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
archttps://arc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
aryhttps://ary.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
arzhttps://arz.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ashttps://as.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
asthttps://ast.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
atjhttps://atj.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
avhttps://av.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
avkhttps://avk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
awahttps://awa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ayhttps://ay.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
azhttps://az.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
azbhttps://azb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bahttps://ba.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
banhttps://ban.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
barhttps://bar.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bat-smghttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bclhttps://bcl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
behttps://be.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
be-taraskhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bghttps://bg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bhhttps://bh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bihttps://bi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bjnhttps://bjn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bmhttps://bm.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bnhttps://bn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bohttps://bo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bpyhttps://bpy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
brhttps://br.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bshttps://bs.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bughttps://bug.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
bxrhttps://bxr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cahttps://ca.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cdohttps://cdo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cehttps://ce.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cebhttps://ceb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
chhttps://ch.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
chohttps://cho.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
chrhttps://chr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
chyhttps://chy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ckbhttps://ckb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cohttps://co.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
crhttps://cr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
crhhttps://crh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cshttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
csbhttps://csb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cuhttps://cu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cvhttps://cv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
cyhttps://cy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dahttps://da.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dehttps://de.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dinhttps://din.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
diqhttps://diq.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dsbhttps://dsb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dtyhttps://dty.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dvhttps://dv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
dzhttps://dz.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
eehttps://ee.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
elhttps://el.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
emlhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
enhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
eohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
eshttps://es.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ethttps://et.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
euhttps://eu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
exthttps://ext.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fahttps://fa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ffhttps://ff.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fihttps://fi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fjhttps://fj.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fohttps://fo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
frhttps://fr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
frphttps://frp.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
frrhttps://frr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
furhttps://fur.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
fyhttps://fy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gahttps://ga.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gaghttps://gag.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ganhttps://gan.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gcrhttps://gcr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gdhttps://gd.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
glhttps://gl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
glkhttps://glk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gnhttps://gn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gomhttps://gom.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gorhttps://gor.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gothttps://got.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
guhttps://gu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gvhttps://gv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hahttps://ha.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hakhttps://hak.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hawhttps://haw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hehttps://he.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hihttps://hi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hifhttps://hif.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hohttps://ho.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hrhttps://hr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hsbhttps://hsb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hthttps://ht.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
huhttps://hu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hyhttps://hy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hywhttps://hyw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
hzhttps://hz.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
iahttps://ia.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
idhttps://id.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
iehttps://ie.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ighttps://ig.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
iihttps://ii.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ikhttps://ik.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ilohttps://ilo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
inhhttps://inh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
iohttps://io.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ishttps://is.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ithttps://it.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
iuhttps://iu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
jahttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
jamhttps://jam.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
jbohttps://jbo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
jvhttps://jv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kahttps://ka.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kaahttps://kaa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kabhttps://kab.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kbdhttps://kbd.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kbphttps://kbp.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kghttps://kg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kihttps://ki.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kjhttps://kj.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kkhttps://kk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
klhttps://kl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kmhttps://km.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
knhttps://kn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kohttps://ko.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
koihttps://koi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
krhttps://kr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
krchttps://krc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kshttps://ks.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kshhttps://ksh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kuhttps://ku.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kvhttps://kv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kwhttps://kw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
kyhttps://ky.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lahttps://la.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ladhttps://lad.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lbhttps://lb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lbehttps://lbe.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lezhttps://lez.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lfnhttps://lfn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lghttps://lg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lihttps://li.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lijhttps://lij.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lldhttps://lld.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lmohttps://lmo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lnhttps://ln.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lohttps://lo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lrchttps://lrc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lthttps://lt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ltghttps://ltg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lvhttps://lv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
madhttps://mad.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
maihttps://mai.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
map-bmshttps://map-bms.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mdfhttps://mdf.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mghttps://mg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mhhttps://mh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mhrhttps://mhr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mihttps://mi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
minhttps://min.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mkhttps://mk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mlhttps://ml.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mnhttps://mn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mnihttps://mni.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mnwhttps://mnw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mohttps://mo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mrhttps://mr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mrjhttps://mrj.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mshttps://ms.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mthttps://mt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mushttps://mus.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mwlhttps://mwl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
myhttps://my.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
myvhttps://myv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
mznhttps://mzn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nahttps://na.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nahhttps://nah.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
naphttps://nap.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ndshttps://nds.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nds-nlhttps://nds-nl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nehttps://ne.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
newhttps://new.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nghttps://ng.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
niahttps://nia.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nlhttps://nl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nnhttps://nn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nohttps://no.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
novhttps://nov.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nqohttps://nqo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nrmhttps://nrm.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nsohttps://nso.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nvhttps://nv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nyhttps://ny.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ochttps://oc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
olohttps://olo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
omhttps://om.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
orhttps://or.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
oshttps://os.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pahttps://pa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
paghttps://pag.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pamhttps://pam.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
paphttps://pap.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pcdhttps://pcd.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pdchttps://pdc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pflhttps://pfl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pihttps://pi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pihhttps://pih.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
plhttps://pl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pmshttps://pms.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pnbhttps://pnb.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pnthttps://pnt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pshttps://ps.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
pthttps://pt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
quhttps://qu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
rmhttps://rm.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
rmyhttps://rmy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
rnhttps://rn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
rohttps://ro.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
roa-ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
roa-tarahttps://roa-tara.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ruhttps://ru.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ruehttps://rue.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
rwhttps://rw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sahttps://sa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sahhttps://sah.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sathttps://sat.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
schttps://sc.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
scnhttps://scn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
scohttps://sco.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sdhttps://sd.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sehttps://se.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sghttps://sg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
shhttps://sh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
shnhttps://shn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
shyhttps://shy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sihttps://si.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
skhttps://sk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
skrhttps://skr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
slhttps://sl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
smhttps://sm.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
smnhttps://smn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
snhttps://sn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sohttps://so.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sqhttps://sq.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
srhttps://sr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
srnhttps://srn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sshttps://ss.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sthttps://st.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
stqhttps://stq.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
suhttps://su.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
svhttps://sv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
swhttps://sw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
szlhttps://szl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
szyhttps://szy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tahttps://ta.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tayhttps://tay.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tcyhttps://tcy.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tehttps://te.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tethttps://tet.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tghttps://tg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
thhttps://th.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tihttps://ti.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tkhttps://tk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tlhttps://tl.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tnhttps://tn.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tohttps://to.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tpihttps://tpi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
trhttps://tr.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
trvhttps://trv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tshttps://ts.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tthttps://tt.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tumhttps://tum.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
twhttps://tw.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tyhttps://ty.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
tyvhttps://tyv.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
udmhttps://udm.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ughttps://ug.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ukhttps://uk.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
urhttps://ur.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
uzhttps://uz.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vehttps://ve.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vechttps://vec.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vephttps://vep.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vlshttps://vls.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vohttps://vo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wahttps://wa.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
warhttps://war.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wohttps://wo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
wuuhttps://wuu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
xalhttps://xal.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
xhhttps://xh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
xmfhttps://xmf.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
yihttps://yi.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
yohttps://yo.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zahttps://za.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zeahttps://zea.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zhhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zuhttps://zu.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nbhttps://no.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-cnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
zh-twhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
lzhhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
gswhttps://als.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
sgshttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
eglhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്-
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:അന്തർ‌വിക്കി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്