ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Gangleri എന്ന താളിന്റെ മൂലരൂപം കാണുക

Jump to navigation Jump to search

താങ്കൾക്ക് ഈ താൾ തിരുത്തുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ല, കാരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

 • Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis. The block was made by AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org). The reason given is Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected .
  • Start of block: 13:55, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
  • Expiry of block: 13:55, 18 നവംബർ 2024
  Your current IP address is 44.197.198.214 and the blocked range is 44.197.0.0/16. Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki or send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.
 • Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis. The block was made by ‪AntiCompositeNumber‬. The reason given is Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected .
  • Start of block: 13:55, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
  • Expiry of block: 13:55, 18 നവംബർ 2024
  Your current IP address is 44.197.198.214 and the blocked range is 44.197.0.0/16. Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki or send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.

താങ്കൾക്ക് ഈ താളിന്റെ മൂലരൂപം കാണാനും പകർത്താനും സാധിക്കും.

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Gangleri എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

"https://ml.wikibooks.org/wiki/ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Gangleri" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്